Vi tar vare på helsen til deres ansatte!

Vårt behandlingstilbud for bedrift hjelper store og små lokale firmaer med å redusere sykefravær, øke trivselen og spare kostnader ved å forebygge muskulære plager, belastnings- og livsstilsrelaterte skader.

Kropp og Helseklinikken - Resepsjon - Beate og Camilla

Behandlingstilbud for bedrifter

Kropp og Helseklinikken har over 13 års erfaring med behandling av ansatte i store og små bedrifter.

Vi hjelper bedriftene med å redusere sykefravær, forebygge muskulære plager, belastnings- og livsstilsrelaterte skader.

  • Vi reiser ut og behandler på bedrifter eller de ansatte kan ta kontakt og komme til oss.
  • Vi skreddersyr tilbudet til din bedrift.
  • Vi veileder de ansatte til bedre sittestillinger på jobb, tøye/treningsøvelser, bedre kosthold, bevissthet i forhold til egen kropp og helse.
Behandling på jobben - Kropp og Helseklinikken Gjøvik

Hva koster sykefravær?

Oppdaterte tall viser at en dags sykefravær anslagsvis koster 2900 kroner. Næringslivets Hovedorganisasjon har bedt Sintef undersøke den reelle kostnaden for sykefravær og fant disse tallene:

  • I 2000 kostet én ukes sykefravær 8.500 kroner for bedriftene
  • I 2010 kostet én ukes sykefravær 13.000 kroner for bedriftene (pdf)
  • I 2015 ble det estimert av NHO at én ukes sykefravær kostet 14.900 kroner for bedriftene

Dette er tall som inkluderer tapt produksjon og økte kostnader, men inkluderer ikke utbetaling av lønn i de første 16 dager til den sykmeldte.

Hvordan redusere sykefraværet?

Ofte er muskulære plager noe som til stadighet kommer tilbake og nye sykemeldingsdager følger på. Studier viser at forebyggende behandling og oppfølging gir redusert sykefravær og bedre trivsel på arbeidsplassen. Man kan få behandling på grunn av en dysfunksjon og plager i muskulaturen, men også for å forebygge og unngå at slikt oppstår.

Det koster å ha ansatte sykemeldt. Ingen arbeidsgiver ønsker at arbeidstakerne blir syke eller uføre på grunn av arbeidet, og ingen arbeidstakere hadde vel tenkt at sykdom og helseskader skulle være det som satte preg på arbeidet deres. Hele 41% av sykefraværet skyldes muskel-og skjelettlidelser. Behandling og oppfølging av de ansatte er et sparetiltak for bedriftene.

Bedre helse – mer fornøyde ansatte

Terapeuten gjør grundige undersøkelser og vurderer videre behandlingsforløp. Klinikken gir rask behandling til akutte muskulære plager. Kroniske muskulære plager følges opp og vi setter i gang forebyggende behandling. I samarbeid med den ansatte settes det i gang med treningsøvelser og ulike tiltak for å forebygge at plagene kommer tilbake.

I de aller fleste tilfeller vil den ansatte kunne fortsette å jobbe mens behandlingen pågår. Vi kan sette i gang med behandling på et tidlig tidspunkt slik at plagene blir så kortvarige som mulig.

Behandling på jobben er langt mer enn bare et frynsegode bedrifter gir sine ansatte. Det er en populær investering i bedre helse, økt produktivitet og mer fornøyde ansatte.

Vil du dele artikkelen med sjefen din?

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Aktuelt for bedrifter og ansatte

Moelven Mjøsbruket AS - Ny avtale med Kropp og Helseklinikken AS

Ny avtale med Moelven Mjøsbruket AS

Vi takker for tilliten, daglig leder Sturla Westrum ved Moelven Mjøsbruket AS. Kropp og Helseklinikken har inngått en avtale om behandling ute på bedriften én

Kropp og Helseklinikken, Gjøvik - Muskelterapi og bedriftsmassasje

Fordeler med bedriftsmassasje

Høyt sykefravær er en av de største økonomiske utfordringene for næringslivet. Muskel og skjelettplager er den mest vanlige årsaken til sykefravær og dette koster bedriftene

Beate Aarstad Engelund - Massasjeterapeut - Kropp og Helseklinikken Gjøvik

La oss ta vare på helsen til dine ansatte

Beate Aarstad Engelund