Behandlingstilbud for bedrifter

Behandling på jobben - Kropp og Helseklinikken Gjøvik

Vårt behandlingstilbud for bedrift hjelper store og små lokale firmaer med å redusere sykefravær, forebygge muskulære plager, belastnings- og livsstilsrelaterte skader. Kropp og Helseklinikken på Gjøvik har over 13 års erfaring med behandling av ansatte i store og små bedrifter.

Muskel- og skjelettplager er i dag den hyppigste årsaken til sykefravær i Norge, og den vanligste årsaken til uføretrygd. Muskel- og skjelettplager alene står for nesten 50 % av sykefraværet. Dette koster bedriftene mye penger hvert eneste år. 

Hva koster sykefravær?

Oppdaterte tall viser at en dags sykefravær anslagsvis koster 2900 kroner. Næringslivets Hovedorganisasjon har bedt Sintef undersøke den reelle kostnaden for sykefravær og fant disse tallene:

Dette er tall som inkluderer tapt produksjon og økte kostnader, men som ikke inkluderer utbetaling av lønn i de første 16 dager til den sykmeldte.  

Hvordan redusere sykefraværet?

Ofte er muskulære plager noe som til stadighet kommer tilbake og nye sykemeldingsdager følger på. Studier viser at forebyggende behandling og oppfølging gir redusert sykefravær og bedre trivsel på arbeidsplassen. Man kan få behandling på grunn av en dysfunksjon og plager i muskulaturen, men også for å forebygge og unngå at slikt oppstår.

Det koster å ha ansatte sykemeldt. Ingen arbeidsgiver ønsker at arbeidstakerne blir syke eller uføre på grunn av arbeidet, og ingen arbeidstakere hadde vel tenkt at sykdom og helseskader skulle være det som satte preg på arbeidet deres. Hele 41% av sykefraværet skyldes muskel-og skjelettlidelser. Behandling og oppfølging av de ansatte er et sparetiltak for bedriftene.

Bedre helse – mer fornøyde ansatte

Terapeuten gjør grundige undersøkelser og vurderer videre behandlingsforløp. Klinikken gir rask behandling til akutte muskulære plager. Kroniske muskulære plager følges opp og vi setter i gang forebyggende behandling. I samarbeid med den ansatte settes det i gang med treningsøvelser og ulike tiltak for å forebygge at plagene kommer tilbake.

I de aller fleste tilfeller vil den ansatte kunne fortsette å jobbe mens behandlingen pågår. Vi kan sette i gang med behandling på et tidlig tidspunkt slik at plagene blir så kortvarige som mulig.

Behandling på jobben er langt mer enn bare et frynsegode bedrifter gir sine ansatte. Det er en populær investering i bedre helse, økt produktivitet og mer fornøyde ansatte.

Hvordan vi kan hjelpe din bedrift?

  • Vi reiser ut og behandler på bedrifter eller de ansatte kan ta kontakt og komme til oss.
  • Vi skreddersyr tilbudet til din bedrift
  • Vi veileder de ansatte til bedre sittestillinger på jobb, tøye/treningsøvelser, bedre kosthold, bevissthet i forhold til egen kropp og helse.

Ta kontakt med oss for en samtale om hvordan vi kan hjelpe din bedrift!6på 

Tilbakemeldinger på behandlingstilbud for bedrifter

Roselotteriet
"Roselotteriet har gjennom samarbeidet med Kropp og Helseklinikken fått løst opp stive skuldre og nakker. Før første time hos dem hadde vi flere med stive nakker og plager i arm og skuldre grunnet stillesittende jobbing. Etter å ha vært hos Kropp og Helseklinikken har disse plagene forduftet. Roselotteriet kan bestemt si at vi har både unngått- og forebygget sykemeldinger og fravær på jobben p.g.a den behandlingen som de ansatte har fått. De ansatte har også fått kostholdsråd ogtreningsveidledning - noe som skal gi store muligheter for en friskere hverdag for den enkelte. Jeg som daglig leder vil oppfordre andre i samme stilling til å benytte seg av det flotte tilbudet som Kropp og Helseklinikken kan gi."
Svein Roar Coldevin
Roselotteriet
Telenor samarbeider med Kropp og Helseklinikken, Gjøvik
"Vi hadde sykefravær på 7-8% da vi startet opp med behandlinger hos Kropp og Helseklinikken. Målet til Telenor er 5 %. Vi reduserte sykefraværet og havnet på under 5% i løpet av kort tid. Korttidsfraværet har holdt seg lavt i alle de årene vi har brukt dere, med rundt 3%. Vi har i mange år nå hatt stort arbeidspress. At vi har greid å holde ut skyldes nok at vi har fått disse behandlingene og oppfølgingen hos Kropp og Helseklinikken."
Astrid Kuraas Onsrud
Telenor
Mustad Autoline samarbeider med Kropp og Helseklinikken, Gjøvik
"Vi startet med et tilbud om massasje i arbeidstiden fra Kropp og Helseklinikken ettersom muskelplager var en gjenganger blant våre ansatte. Om lag halvparten av oss benytter seg av tilbudet minst en gang pr. mnd. og ettersom terapeuten kommer hit til oss, tar det heller ikke så mye tid. I tillegg til selve behandlingen får vi også verdifull veiledning innenfor kosthold og enkle treningsøvelser. Vi betaler selv 50% av kostnaden for behandlingen, mens bedriften betaler den andre halvparten. Tiltaket har definitivt økt trivsel og velvære hos oss, og sykefraværet har ligget på 3-tallet hele tiden de fire årene vi har hatt massasjetilbudet."
Christian H. Engh
Mustad Autoline

Motta vårt GRATIS Nyhetsbrev

Vi gir deg inspirasjon, motivasjon og veiledning til bedre helse!

Sliter du også med stiv nakke eller andre plager?

Ta kontakt med Kropp og Helseklinikken på Gjøvik så hjelper vi deg!

Mann ved tastatur
Call Now ButtonRing oss Rull til toppen