Parterapi

Gestaltterapi - Ingvild Gangstad Jahren - Kropp og Helseklinikken

Parterapi

Om du og din partner – eventuelt en annen nær relasjon – har behov for en tredjepart som kanskje kan hjelpe dere til å bli enda mer oppmerksom på hverandre, kan dette være et godt tilbud.

Jeg er opptatt av å ikke eie sannhet, heller ikke velge side, men å se om det kan finnes noen løsninger, bare ved å være ekstra lydhør overfor den andre. Kanskje er det mulig å finne mer ut av hva en trenger, både sammen- og hver for seg. Kanskje er det ikke så store avstander som en først tenkte i utgangspunktet.

Første time har redusert pris til 1500 kr, slik at dere sammen kan finne ut av om dere ønsker videre samtaler hos meg. Videre er det 1800 kr for en time.

Jeg vil også legge til et sitat som dukket opp, som jeg har lyst å dele med dere:
«Det gjelder å ha mot til å være den man er, og ikke miste motet fordi man er den man er» –Thorvald Gahlin

Om Ingvild Gangstad Jahren

Ingvild er utdannet sykepleier fra 2004, med videreutdanning i gestaltterapi, ved Norsk gestaltinstitutt Høyskole i Oslo, fra 2014.

Hun har opparbeidet seg erfaring fra ulike steder i det offentlig helsevesen igjennom 17 år, hovedsakelig fra psykisk helsearbeid. Hun har også erfaring fra blant annet arbeid med barn og familier, samt voksne som er i sårbare livsfaser.

Ingvild fokuserer på det friske mennesket, og de naturlige reaksjonene som oppstår i oss. Vi har alle en unik evne til å tilpasse oss situasjoner vi er i, ut ifra det miljøet vi har rundt oss, og de forutsetningene vi har i øyeblikket. Også i mer krevende omgivelser, hvor en noen ganger ikke opplever mulighet til å ivareta egne behov eller grenser, men hvor heller å undertrykke reaksjoner og følelser er den kreative tilpasningen som skal til for å kunne ivareta seg selv, og kanskje andre rundt på best mulig måte.

Jeg er opptatt av et likeverdig forhold imellom terapeut og klient. Jeg er ikke opptatt av hva som er rett eller galt for deg, men jeg kan være nysgjerrig på hvordan du erfarer dine begrensninger og potensiale. Jeg ønsker å være genuint tilstede, lyttende og utforskende.

Bestille time

For timebestilling eller spørsmål, ikke nøl med å ta kontakt.

Sliter du også med stiv nakke eller andre plager?

Ta kontakt med Kropp og Helseklinikken på Gjøvik så hjelper vi deg!

Mann ved tastatur