Gestaltterapi

Gestaltterapi - Ingvild Gangstad Jahren - Kropp og Helseklinikken

Gestaltterapi er en behandlingsmetode for psykiske lidelser, så vel som et verktøy for selvutvikling. Metoden tar i bruk samtale, øvelser og eksperimenter som ivaretar hele mennesket med tanker, kropp og følelser.

Gestaltterapi er en retning innen den humanistiske psykologien. Gestalt er et tysk ord som betyr, meningsfull helhet, form eller skikkelse. Helhet er det sentrale begrepet innen gestaltterapi.

Ifølge gestaltpsykologien er det menneskets grunnleggende behov å forstå og organisere tanker, følelser og omgivelser- for å skape meningsfulle helheter. Gestaltterapiens overordnede mål er å lukke uavsluttede situasjoner eller et problem i livet- slik en kan gå videre i livet og legge noe som har vært vanskelig, bak seg.

For å øke bevissthet fokuserer gestaltterapien på «her og nå» i et samspill med terapeuten. Terapeuten er ikke passiv observerende, men lydhør for uttrykk som oppstår i relasjon sammen med terapeuten.   Forandring ligger i prosessen ved å bli bedre kjent med følelser og sanseinntrykk. Å tillate seg å være i de følelsene som er. Ved å bli bedre kjent med de følelsene som uttrykker seg slipper du å undertrykke emosjoner som er grunnleggende iboende i hvert menneske.

Om Ingvild Gangstad Jahren- vår gestaltterapeut

Jeg er utdannet sykepleier fra 2004, med videreutdanning i gestaltterapi, ved Norsk gestaltinstitutt Høyskole i Oslo, fra 2014.

Jeg har opparbeidet meg erfaring fra ulike steder i det offentlig helsevesen igjennom 17 år, hovedsakelig fra psykisk helsearbeid. Jeg har erfaring i fra blant annet arbeid med barn og familier, samt voksne som er i sårbare livsfaser.

Jeg fokuserer på det friske mennesket, og de naturlige reaksjonene som oppstår i oss. Vi har alle en unik evne til å tilpasse oss situasjoner vi er i, ut ifra det miljøet vi har rundt oss, og de forutsetningene vi har i øyeblikket. Også i mer krevende omgivelser, hvor en noen ganger ikke opplever mulighet til å ivareta egne behov eller grenser, men hvor heller å undertrykke reaksjoner og følelser er den kreative tilpasningen som skal til for å kunne ivareta seg selv, og kanskje andre rundt på best mulig måte.

Det kan være hendelser i fortid som preger inn i nåtid, som ikke er bearbeidet, men som ivaretar gamle reaksjoner og tilpasningsmønster, og som en kanskje ikke lenger har behovet for. Noen ganger kan belastninger i fra fortid være tydelig, andre ganger kan det være vanskelig å forstår hvorfor en ikke opplever større glede og tilfredshet når livet synes å ligge til rette for det. Uansett hvordan det oppleves for den enkelte kan det ligge til rette for en utvikling og bevisstgjøring i et terapeutisk samspill. Hos meg kan du utforske og kanskje oppdage nye sider ved deg selv, som kanskje igjen kan føre til nye valgmuligheter for hvordan du kan møte deg selv og omgivelser, på en ny måte.

Jeg er opptatt av et likeverdig forhold imellom terapeut og klient. Jeg er ikke opptatt av hva som er rett eller galt for deg, men jeg kan være nysgjerrig på hvordan du erfarer dine begrensninger og potensiale. Jeg ønsker å være genuint tilstede sammen med deg, lyttende og utforskende. Og på den måten tror jeg du selv er i stand til å finne ut av hva du trenger og har behov for.

Som gestaltterapeut er jeg opptatt av hele mennesket, ikke bare tanker, men også hvordan tanker påvirker inn i kroppslige reaksjoner og uttrykk. Kroppen sender signaler om hva den trenger, men det er ikke alltid like lett å vite hva det betyr å lytte til den, og vite hva som skal til for å dekke et behov. I hodet har vi et alarmsystem som sender beskjeder og signaler ut i kroppen, og noen ganger kan de signalene føre til at en blir redd for følelser. Det kan føre til at en begynner å tenke at noe er feil med seg. Det kan være følelser eller tanker som kommer som gjør at en skammer seg, og ikke våger å dele dette med frykt for å kanskje ikke bli tålt, eller kanskje fremmedgjort. Kanskje har en også fått høre at enkelte følelser ikke er tillatt å vise andre. Uansett hvordan dette er for deg, kan vi utforske dette sammen, og finne mer av hva du trenger for å få det bedre.

Hvem kan søke hjelp hos meg?

Det kan være mange ulike grunner til å komme i terapi. Noen av dem er:

  • Behov for å sortere tanker og følelser.
  • Ønske om endring, eller følelsen av å stå fast.
  • Lav selvfølelse og usikkerhet
  • Ønske om å bli bedre kjent med seg selv, egne behov og grenser.
  • Angst, sinne, sorg eller nedstemthet.
  • Behov for en å snakke med.

I første time vil vi finne mer ut av hva du ønsker hjelp til, og sammen lager vi en plan for deg og dine behov.

Jeg ser frem til å møte deg, hvor vi sammen kan bygge en trygg relasjon, akkurat i det tempo som kjennes riktig for deg. Du er velkommen, akkurat som du er.

Vi er genuint opptatt av å hjelpe deg til å oppnå en bedre helse.

Bestille time

For timebestilling eller spørsmål, ikke nøl med å ta kontakt.

Sliter du også med stiv nakke eller andre plager?

Ta kontakt med Kropp og Helseklinikken på Gjøvik så hjelper vi deg!

Mann ved tastatur