Atle og Kjersti har fått autorisasjon

Autorisert Naprapat Atle Ekenberg og Autorisert Osteopat Kjersti Eidstuen

Atle har fått sin autorisasjon som Naprapat og Kjersti har fått sin autorisasjon som Osteopat. 

Tidligere i år ble det bestemt at Naprapater og Osteopater skal autoriseres og innlemmes i helsepersonelloven, med ikrafttredelse 1.mai 2022. 

Lovendringer innebærer at begge profesjonene får en beskyttet yrkestittel.

Osteopater og naprapater har gjennom de respektive organisasjonene sine etiske regler allerede jobbet i henhold til de kravene som er i helsepersonelloven, men nå blir denne gjeldene og det stilles strengere krav fra helsemyndighetene til autorisert helsepersonell. Alle pasienter vil i tillegg være dekket av Norsk pasientskadeerstatning som vil styrke pasientsikkerheten. 

Kjersti Eidstuen

Kjersti Eidstuen

Kjersti Eidstuen jobber hos Kropp og Helseklinikken AS og er utdannet Osteopat DO MNOF. Hun tok sin 4-årige utdannelse ved Høyskolen Kristiania og var ferdig utdannet våren 2017. Hun har videre kurs i "Dry Needling" (nålebehandling) og "Obstetrikk" (behandling av gravide). Kjersti har drevet mye med både fotball og håndball som yngre, og er i dag opptatt av lystbetont trening som gir energi og overskudd i hverdagen.

Vil du dele artikkelen videre?

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Relevante artikler