Se de nye retningslinjene for fysisk aktivitet

Retningslinjer for fysisk aktivitet - Kropp og Helseklinikken

Voksne og eldre

Hvert minutt teller!

  • Voksne og eldre bør være aktive i minst 150-300 minutter i uken med moderat intensitet eller halve tiden ved høy intensitet. 
  • Begrense tiden du sitter i ro
  • Sitter du mer enn 8-10 timer hver dag bør du være aktiv i minst 300 minutter i uken med moderat intensitet. 
  • Har du en kontorjobb og sitter mye i løpet av dagen er det ekstra viktig å være fysisk aktiv. Du bør være ekstra bevisst på å gjøre fysisk aktivitet på ettermiddagen og kvelden. 
  • Det bør gjennomføres øvelser som styrker store muskelgrupper to eller flere dager i uken. 
  • For personer over 65 år bør det gjennomføre balanse – og styrketrening minst 2-3 ganger i uken for å forebygge fall og opprettholde fysisk funksjon. 

Positive helseeffekter av fysisk aktivitet

Fysisk aktivitet gir umiddelbare effekter på hjernen. Økt oppmerksomhet, bedre minne og positiv effekt på følelsesregulering. 

Fysisk aktivitet har dokumentert effekt på å redusere angst og depresjon og det bedrer søvnkvaliteten. 

Kilder:
helsedirektoratet.no 

Kjersti Eidstuen

Kjersti Eidstuen

Kjersti Eidstuen jobber hos Kropp og Helseklinikken AS og er utdannet Osteopat DO MNOF. Hun tok sin 4-årige utdannelse ved Høyskolen Kristiania og var ferdig utdannet våren 2017. Hun har videre kurs i "Dry Needling" (nålebehandling) og "Obstetrikk" (behandling av gravide). Kjersti har drevet mye med både fotball og håndball som yngre, og er i dag opptatt av lystbetont trening som gir energi og overskudd i hverdagen.

Vil du dele artikkelen videre?

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Relevante artikler