Tanker om prestasjon og perfeksjon

Prestasjon_Perfeksjon - Kropp og Helseklinikken

Kjenner du deg igjen i å ville prestere godt, på ditt beste, hele tiden? Kanskje måler du din egenverdi i det du gjør, og får til? Istedenfor den du er, og med alt det du innehar av egenskaper? 

Da kan jeg i så fall love deg; du er ikke alene. 

Ofte er de følelsene som er knyttet oppimot lav selvfølelse, depresjon, angst, et opphav ut i fra de forventningene og krav som en opplever å ha til seg selv.

Ofte når jeg kjenner det slik, at jeg «burde gjøre mer», «få til mer», da kan jeg få mindre energi, og mer motstand til å få faktisk gjøre det jeg tenker jeg burde, og kanskje i utg. punktet hadde lyst til å gjøre.

Jeg personlig tenker det er flere av oss som har mer å hente ved å senke terskelen, ja rett og slett gi mer «F». For min del synes jeg det er befriende å tenke at jeg ikke skal pålegge meg selv enda mer krav for å perfeksjonere. For meg betyr å gi «F» å ikke pushe meg selv til ytterkanten, og tråkke over egne grenser som tapper meg. For jeg har oppdaget at det faktisk ikke er så ofte styrt av hva andres forventninger er. Ofte handler det om mine egne tanker om hva andre forventer. At jeg har lyst å gjøre andre fornøyde, som igjen kan hindre meg i å virkelig gå i takt med meg selv.

Hvorfor, og for hvem gjør du det for kan være gode spørsmål å stille seg.

Kanskje er ikke tiden inne for å gjøre noe på annen måte, men å øke sin egen bevissthet kan være en god start for å bli klar over nye valgmuligheter.

Jeg synes å skrive gjør det lettere for meg å sortere tanker. På samme måte som det er å snakke med et annet menneske, som kan lytte og utforske, uten å være opptatt av å gi gode råd nødvendigvis. Råd kan være gode, men de kan også forstyrre den prosessen en selv står i, og forvirre mer enn d hjelper. Hva andre trenger, er hva de trenger, og ikke nødvendigvis hva den andre trenger. 

Mange som kommer til meg beskriver en engstelse for å være egoistisk, om de er opptatt av egne behov. Jeg har tro på at selvivaretagelse handler om å ta ansvar for eget liv, og egne følelser. Og jeg personlig synes det er befriende å være sammen med mennesker som tar vare på seg selv, da er det plass til at jeg kan gjøre det samme. Jeg har tro på at raushet innover, skaper en større raushet utover ♥️

Vil du dele artikkelen videre?

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Relevante artikler