Våre tanker om innføring av moms

Leserinnlegg - Kropp og Helseklinikken

Innføring av merverdiavgift på alternativ behandling fra 1. januar 2021

Massasjeterapi gir hjelp til mange av de som sliter med muskel- og skjelettplager. I rapporten Bærekraft i praksis – Samfunnskostnader og -utfordringer ved rygg og nakkeplager i Norge fremkommer at 1,2 millioner mennesker årlig sliter med muskel og skjelettplager. Dette er estimert til 165 milliarder kroner i tapt helse og yrkesfravær (Hafstad,2019). Massasjeterapeutene fyller et hull i behandlingsforløpet til personer med muskel- og skjelettplager.

Fysioterapeutene er gode på rehabilitering og gjenopptrening. Kiropraktorene på leddmanipulasjon. Vi er gode på muskelbehandling. Massasje og muskelterapi er så uendelig mye mer enn klassisk massasje. Vi har en medisinsk innfallsvinkel på vårt fag. Når mennesker kommer til behandling hos oss bruker vi mye tid på tester og undersøkelser. Vi noterer ned årsak, symptomer og medisiner. Vi har et stort mangfold av teknikker i verktøykassen vår. Mange kommer til oss fordi de ikke får hjelp andre steder, og fastlegene anbefaler sine pasienter å oppsøke oss.

Siden vi er organisert i alternativregisteret i Brønnøysund er vi i samme kategori som de som jobber på Spa og de som driver med healing. Vi er også underlagt strenge regler i henhold til markedsføring. Vi har ikke lov til å si at det vi gjør virker, eller at vi behandler ulike symptomer. Vi har full forståelse for regelverket. Det er bare det at vi som yrkesgruppe ikke hører hjemme i registerordningen for alternativ behandling. Det vi gjør virker. Ellers ville ikke folk kommet til oss for behandling.

Siden 2006 har vi to drevet Kropp og Helseklinikken AS på Gjøvik. Dette er i dag en av Innlandets største tverrfaglige klinikker, og til sammen har vi 30 års erfaring med behandling av muskulære plager og opp mot 30.000 behandlinger bak oss. Vi har skapt vår egen arbeidsplass og har gjennom mange år avlastet det offentlige helsevesenet. Vi er genuint opptatt av god folkehelse. 20 ulike bedrifter har behandlingsavtale med oss og mener at massasje, og muskelterapi gir bedre helse og lavere sykefravær.

I statsbudsjettet for 2021 er det lagt opp til at massasje og muskelterapi blir tillagt 25% mva. fra 1. januar 2021, fordi vi er alternativ behandlere. De som velger å gå til behandling hos oss betaler hele beløpet selv og vil derfor oppleve en vesentlig prisoppgang. Det er forbrukerne som får regningen.

Hvordan påvirker dette helsen til Ola Nordmann? Vil det bli et klasseskille hvor bare de med god økonomi har råd til behandling? Hva med de som må velge bort behandling av privatøkonomiske hensyn og heller blir sykemeldt? Om de først kommer inn til en fysioterapeut med driftstilskudd etter å ha ventet i 3 måneder, så vil kostnadene for arbeidsgiver og samfunnet bli enorme. I denne sammenhengen blir beløpet staten får inn i moms på massasje og muskelterapi forsvinnende lite.

Det er fortsatt et lite håp!

Endelig votering og vedtak er utsatt til neste uke. AP, SV, SP, MDG og Rødt har kommet med dette forslaget: «Storting ber regjeringen utrede hvorvidt noen av medlemmene i de organisasjoner som i dag er registrert i registeret for alternativ behandlere, kan anses å yte helsehjelp, og komme tilbake til Stortinget med nødvendige endringer som gjør det mulig for disse å få fritak fra merverdiavgiftsloven».

Vi mener vi yter helsehjelp og vi mener at vi skal få fritak fra merverdiavgiften. Etter vår mening virker det vi gjør, selv om vi ikke kan si det høyt. Det mener også alle de som går til oss for behandling. Vi jobber side om side med Naprapat, Osteopat og Fysioterapeut. Vi lærer av hverandre og utveksler teknikker og teorier daglig for å yte best mulig helsehjelp til våre pasienter.

Hvis det blir innført merverdiavgift fra 1. januar 2021 så blir det uforholdsmessig stor prisforskjell på å gå til behandling hos oss, Massasjeterapeutene, i forhold til våre kollegaer som jobber i naborommene. Vi ønsker å gratulere osteopatene og naprapatene med autorisasjon! Det er vel fortjent! Vår oppfordring nå er å hjelpe yrkesgruppen vår, og alle de som går til massasje og muskelterapibehandling, med å få fritak fra merverdiavgiften.

Signert,

Beate Aarstad Engelund, Massasjeterapeut NMF (sign.)    

og                                                  

Camilla Vinje Brodshaug, Massasjeterapeut NMF (sign.)

Hafstad, A. (2019, 09, 02). Rygg og nakkeplager rammer 1,2 millioner årlig. Hentet fra https://www.dagensmedisin.no/artikler/2019/09/02/rygg-og-nakkeplager-rammer-12-millioner-arlig2/

Beate Aarstad Engelund

Beate Aarstad Engelund

Beate er daglig leder av Kropp og Helseklinikken AS og Massasjeterapeut NMF, utdannet ved Axelsons Body work school i 2003. Hun har videre utdannelse i medisin grunnfag og kurs innen kinesiotape, IMS (nålebehandling), Anatomy Trains og Natural Movement terapeut. En tidligere eliteseriespiller i håndball med 65 U-landslagskamper for Norge, som er lidenskapelig opptatt av kosthold, fysisk aktivitet og å hjelpe lokalbefolkningen til å oppnå bedre helse. Beate har ikke glemt håndballen helt og har tatt trener 1 kurs for å kunne engasjere seg i barnehåndballen i Gjøvik HK. Ta gjerne en kikk på artiklene Beate har skrevet, hvilke behandlinger hun tilbyr og oversikten over ledige timer.

Vil du dele artikkelen videre?

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Relevante artikler