Har du smerter i akilles?

Smerter i akilles - Kropp og Helseklinikken

Akillessmerter er ganske vanlig og spesielt blant idrettsutøvere og mosjonister som trener mye. Akillesen genererer kraft fra leggmusklene når vi går og løper.

Akillesen er den tykkeste og sterkeste senen vi har i kroppen. Akillesen er sena til de store leggmusklene på baksiden av leggen. Du har en ytre muskel (gastrocnemius) og en dypere (soleus) som deler sena som fester seg til helbenet (calcaneus).

Belastningsskader som kan oppstå

Når du løper belastes akillessena opptil 12x din egen kroppsvekt. Så for folk som løper mye kan dette være en struktur som er i risikoen for å få en belastningsskade. Det er ikke bare idrettsfolk som kan få belastningsskade i akillesen. Også vanlig folk som går mye i forbindelse med jobb eller en travel hverdag hvor de bruker bena mye.

Det er hovedsakelig to typer belastningskader som kan oppstå i akillessenen. Tendiniopati og paratendinopati. Tendinopati ble tidligere kalt ”senebetennelse”, men siden det ikke nødvendigvis er en aktiv betennelse bruker man tendinopati. Paratendonpati er ikke selve senen, men væske mellom senen og senehinnen som ligger rundt senen. Denne tilstanden er mer typisk blant yngre, mens tendinopati er mest vanlig blant voksne fra førti år og oppover.

Vi skiller mellom to ulike tendinopatier i akillesen:  i overgangen muskel/sene som er 2-6 cm over senefestet og  i selve senefestet <2cm.

Tendinopati er små mikrotraumer i sena, etterfulgt av for lite restitusjon hvor man trener og belaster senen for tidlig. Dersom det vedvarer over tid kan det resultere i en kronisk degenerative tilstand i senevevet (tendinose)

Den vanligste årsaken til å få belastningsskade i akillessenen, er gjentatt belastning over tid hvor man stresser sena for mye med for lite restitusjon i mellom.

Symptomer ved problemer med akilles

Symptomene kommer snikende med verkende smerte i baksiden av ankelen under aktivitet. Smerte og stivhet er som regel verst om morgenen. Senen kan være vond å ta på. Gjerne kombinert med redusert bevegelighet i ankelen.

For å bli bedre raskest mulig er det lurt å oppsøke fysioterapeut eller annen fysikalsk behandler for å få hjelp til å skreddersy et treningsopplegg for plagene dine. Det viktigste i første omgang er å avlaste. Å fortsette å presse på med trening eller aktivitet med en vond sene kan føre til at det tar enda lengre tid innen det blir bra og det kan gå over til en mer kronisk tilstand.

Treningsterapi

Tung, langsom styrketrening for tendinopati (forandringer i senen) har best evidens for å kvitte seg med akillessmertene. Tidligere var eksentrisk den beste behandlingen, men nå viser tung langsom styrketrening seg som den best egnede. Begge har tilnærmet lik effekt, men eksentrisk trening skal gjøres daglig, hvor «heavy slow» skal gjøres 3x i uka. Sånt sett er det enklere å få gjennomført et rehabliteringsforløp med tung, langsom styrketrening.

Ved paratendinopati er avlastning den foretrukne tilnærmingen.

Ta gjerne kontakt med oss om du har spørsmål til innlegget over eller om du har problemer med smerter i akilles. Vi er genuint opptatt av å hjelpe deg til en bedre helse, og vi anbefaler at man tar tak i slike problemområder tidlig slik at det ikke utvikler seg til å bli et stort problem.

Kjersti Eidstuen

Kjersti Eidstuen

Kjersti Eidstuen jobber hos Kropp og Helseklinikken AS og er utdannet Osteopat DO MNOF. Hun tok sin 4-årige utdannelse ved Høyskolen Kristiania og var ferdig utdannet våren 2017. Hun har videre kurs i "Dry Needling" (nålebehandling) og "Obstetrikk" (behandling av gravide). Kjersti har drevet mye med både fotball og håndball som yngre, og er i dag opptatt av lystbetont trening som gir energi og overskudd i hverdagen.

Vil du dele artikkelen videre?

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Relevante artikler